xoves, 11 de abril de 2013

QUE PASA CO BACHARELATO?


Si te interesa coñecer as materias que se imparten no bacharelato, consulta este enlace, xa sabes que o que escollas dependerá tamén das posibilidades organizativas do centro.

Si queres saber cousas sobre esta etapa: como se accede, tipo de materias, como se promociona de curso e algo máis, consulta neste enlace.

No IES David Buján terás en as seguintes materias optativas:


Segunda lingua estranxeira, música, tecnoloxías da información e da comunicación, antropoloxía, literaturas hispánicas, matemáticas I, bioloxía e xeoloxía, economía, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, latín I, grego I, debuxo técnico I, física e química, tecnoloxía industrial I, historia do mundo contemporáneo.

Consulta si queres a folla que terás que cubrir para matricularte.

E en poderás optar entre as seguintes materias optativas:


Consulta si queres a folla que terás que cubrir para matricularte.


É moi importante si non tes decidido o que vas facer revisar a Guía so Sistema Universitario de Galicia, xa que poderás completar moita información: desde a relación entre as materias do bacharelato e a universidade, ata os títulos de grao que temos en Galicia repartidos entre as tres universidades, así como unha ficha por cada título na que poderás ver as materias, saídas profesionais e outras cousas de interés.

Non esquezas manexar as ponderacións para o acceso á universidade si vas a por todas en selectividade.

E xa sabes, ven en calquer recreo ao departamento de orientación si queres axuda, estaremos encantadas de intentar aclarar as túas dúbidas.

Ningún comentario: