xoves, 24 de xuño de 2021

ADMISIÓN Á FP 2020-2021

Xa está aberto o plazo para solicitar ciclos (medios e superiores, os básicos en setembro), tes ata o 8 de xullo. É moi importante ter as túas preferencias claras, fai unha listaxe dos ciclos que te interesan ordeados de maior a menor preferencia. 

venres, 18 de xuño de 2021

CURSAR CUN CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2021-2022

O período de solicitude de prazas, tanto para ciclos medios como superiores comeza o 25 de xuño e remata o 5 de xullo. Consulta si queres o calendario do proceso de admisión.A solicitude de 1º deberás realizala via web para todos os réximes e ciclos.

Terás que ter claro o que queres solicitar, podes consultar os folletos informativos de FP.


mércores, 16 de xuño de 2021

SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN GRAOS

 


PRAZAS DE RESIDENCIA EN CENTROS RESIDENCIAIS DA CORUÑA, OURENSE E VIGO 2020

Se non tes un centro próximo ao teu domicilio para cursar os estudos que desexas, xa está aberto o prazo para solicitar praza 
nun Centro Residencial Docente. 


mércores, 9 de xuño de 2021

OFERTA DE FP PARA O CURSO 21-22

A FP pódese cursar no réxime ordinario, na modalidade presencial ou de xeito parcial por
módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia. 

Consultade a oferta de ciclos para o curso 2021/2022 no réxime ordinario, adultos, nas distintas modalidades (presencial ou a distancia) en centros públicos. Aquí tes FPB, grao medio e grao superior.

luns, 7 de xuño de 2021

ABAU 20-21

Deixámosvos un resumo sobre a información mais salientable, xa sei que xa o tedes, e que so quería mandarvos un cordial saúdo e os nosos desexos de que pasedes este trámite coa maior confianza posible de que o ides conseguir, de que son uns poucos exames mais, dos que xa estades fartos/fartas de facer.

Moita sorte e un bico 

mércores, 26 de maio de 2021

PARÁMETROS DE PNDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E DE OPCIÓN DA ABAU PARA O ACCESO NO CURSO 2021/2022

Hoxe no portal da Xunta de Galicia publicáronse os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción, da proba de ABAU do Sistema universitario de Galicia para o curso 2021/22. Consultádeos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DA PROBA DE ACCESO A FP DE GRAO MEDIO

Xa están publicados os lugares, si presentaches a túa solicitude no IES Afonso X O Sabio, terás que acudir ao IES
Laboral, no día e hora indicada.

xoves, 20 de maio de 2021

NOVO GRAO EN XESTIÓN CULTURAL NA USC

No próximo curso a Universidade de Santiago implanta un novo grao, no campus de Lugo. Está orientado á formación de profesionais do sector público e privado encargados/as en difundir cultura (arte, patrimonio, cine, espectáculos, música, publicidade, televisión e radio, videoxogos, edición, turismo cultural, etc).

Pertence á facultade de humanidades, accede ao campus de Lugo.VALIDACIÓNS NA UNIVERSIDADE POR TER CURSADO UN CICLO DE GRAO SUPERIOR

A universidade realiza recoñecemento para titulados/as en FP de Grao superior, de acordo cunha normativa que cada universidade considere oportuno. Este recoñecemento consiste na validación de créditos, terás que consultar no portal educativo da Xunta

martes, 18 de maio de 2021

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO DO CURSO 2020-2021

O alumnado que obteña unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75, poderá optar a este premio. Terá que cubrir unha solicitude preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario anexo I, ou na aplicación PremiosEdu. As dúbidas relacionadas con este tema poderán consultarse neste enderezo: premios@edu.xunta.gal. O premio son 1000 euriños.

Prazos: desde o 27 de abril ata o 26 de maio.

domingo, 16 de maio de 2021

UN LUGAR PARA VIVIR 2021

 Se precisas un lugar para vivir e estudar en Santiago, a vicerreitoría de Estudantes publicou  1061 prazas para estudantes de grao, master, investigadores/as en formación, posgraos, alumnado de intercambio etc, a convocatoria publicouse o ano pasado no mes de marzo, e o proceso para solicitar praza abarca (este ano) desde o 29 de xuño ata o 28 de xullo, pero ainda non publicaron a convocatoria para este curso, hai que estar atenta/o.

mércores, 17 de marzo de 2021

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2021

Está xa publicada a convocatoria das probas de acceso a ciclos.
Poderán presentarse a CM as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 17 anos ou os fagan neste ano. Poderán presentarse a CS as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 19 anos ou os fagan no ano da proba.

luns, 1 de marzo de 2021

TRABALLADOR/A SOCIAL OU EDUCADOR/A SOCIAL?

Ola Manuel, despois de mirar aquí e aló, hai poucas diferencias, o/a traballador/a social actúa mais con burocracia,  deseña, aplica e avalía plans de intervención na exclusión social, na prevención, na articulación de recursos, derivacións a outras institucións, asesoramento, investigación entre outros. O/a educador/a social ten mais trato coas persoas, educando e intervindo tamén a través de programas en problemas de habilidades sociais, ocio, en xeral na mellora das condicións de vida de diversos colectivos que precisan axuda.Consulta o que nos indica a Guía de estudos superiores de Galicia: Educación social e Traballo social.


sábado, 20 de febreiro de 2021

DELF ESCOLAR 2021

Son diplomas oficiais de lingua francesa, recoñecidos internacionalmente por 174 países, de validez indefinida, que podes obter presentándote e superando unhas probas de nivel que poden ser A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Accede á convocatoria.
As certificacións DELF favorecen a mobilidade estudantil internacional ao certificar o coñecemento en lingua francesa.
Poderás matricularte desde o 3 de febreiro ao 26 do mesmo mes.

mércores, 17 de febreiro de 2021