domingo, 19 de xuño de 2022

SOLICITUDE DE PRAZA NO SUG 2022

Pronto poderás solicitar praza na universidade galega, recorda que o prazo é do 21 ao 30 de
xuño, os de anos anteriores xa poden desde o 15 de xuño. Terás que facelo no NERTA si solicitas graos galegos. Si solicitas graos noutras universidades españolas,
 terás que consultar procedementos e calendario desa universidade xa que é diferente. Consulta a publicación de prazas en Galicia e repasa o procedemento de solicitude e matrícula.

Ten preparada a listaxe de graos por orde de preferencia, en Galicia son 5 diferentes e ata 10 ensinanzas solicitadas en distintos centros.

Ningún comentario: