sábado, 26 de xuño de 2021

OFERTA DO IES ROSALÍA MERA DE A CORUÑA

 Antes IES Calvo Sotelo, consulta a súa oferta de ciclos, contan con ciclos de familias como artes gráficas, fabricación mecánica, electricidade e electrónica, madeira moble e cortiza, instalación e
ademais servizo de residencia e comedor.

Ningún comentario: