mércores, 9 de xuño de 2021

OFERTA DE FP PARA O CURSO 21-22

A FP pódese cursar no réxime ordinario, na modalidade presencial ou de xeito parcial por
módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia. 

Consultade a oferta de ciclos para o curso 2021/2022 no réxime ordinario, adultos, nas distintas modalidades (presencial ou a distancia) en centros públicos. Aquí tes FPB, grao medio e grao superior.

Ningún comentario: