sábado, 20 de febreiro de 2021

DELF ESCOLAR 2021

Son diplomas oficiais de lingua francesa, recoñecidos internacionalmente por 174 países, de validez indefinida, que podes obter presentándote e superando unhas probas de nivel que poden ser A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Accede á convocatoria.
As certificacións DELF favorecen a mobilidade estudantil internacional ao certificar o coñecemento en lingua francesa.
Poderás matricularte desde o 3 de febreiro ao 26 do mesmo mes.


Data exames:
  • A2 será o 6 de maio e terás que pagar 70€
  • B1 será o 5 de maio e terás que pagar 92€
  • B2 será o 6 de maio e terás que pagar 108€ 
Requisitos:
  • O alumnado que curse francés como primeira ou segunda lingua estranxeira
  • Os/as que participen en programas de plurilingüismo
Lugar de exame:

A Coruña: IES Eusebio da Guarda 
Santiago de Compostela: IES Xelmírez I 
Lugo: IES Nosa Señora dos Ollos Grandes 
Ourense: IES Blanco Amor 
Pontevedra: IES Sánchez Cantón 
IES de Santo Tomé de Freixeiro 

Ningún comentario: