martes, 7 de xullo de 2020

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS PARA O CURSO 20-21

Consulta os
ciclos autorizados para o vindeiro curso. Recorda que as persoas que accedan a un ciclo medio que cursasen a educación secundaria obrigatoria, para o cálcula da nota de acceso, será a puntuación obtida como media aritmética das cualificacións logradas nas áreas, nas materias e nos ámbitos de 4º, agás relixión, expresada con dúas cifras decimais. En adultos só se terán en conta as notas obtidas nos tres ámbitos de coñecemento. 

Ningún comentario: