luns, 20 de febreiro de 2017

DELF SCOLAIRE: DIPLOMA DE ESTUDOS EN LINGUA FRANCESA

Que é?
Trátase da posibilidade de obter un diploma que te permitirá unha mobilidade internacional, xa que si o posúes certificas ou nivel B1 ou o B2 (co que poderás obter unha bolsa Erasmus).
Avaliarante de 4 destrezas lingüísticas (o de sempre): comprensión e expresión escritas e comprensión e expresión oral.

Requisitos:
Poderás presentarte se estás matriculado nun centro público de ensino secundario de Galicia, e estudes francés como 1ª  ou 2ª lingua estranxeira.

Lugar:
As probas realizaranse en 6 centros de Galicia.Prazos de inscrición: Do 1 ao 28 de febreiro de 2017

Lugar de inscrición: na Alianza Francesa.

Data do exame: 
A2 o 27 de abril de 17,00 a 18,40
B1 o 26 de abril de 17,00 a 18,45
B2 o 27 de abril de 17,00 a 19,30
Probas orais individuais: do 24 de abril ao 20 de maio

Ningún comentario: