martes, 28 de maio de 2013

Axudas económicas para realizar a FCT

Requisitos:


Son axudas para alumnado matriculado en centros públicos que curse un PCPI ou FP para sufragar os gastos de mobilidade.

Documentación:

  • Un impreso de solicitude cuberto, o anexo I
  • Un impreso que é un certificado do domicilio durante a realización da FCT, o anexo II
  • Fotocopia do DNI
  • Certificación do centro educativo, o anexo III

Os impresos terás que solicitalos na secretaría centro educativo.

Prazos e lugar:

Do 21 de maio ao 31 de xuño.
Terás que presentar os papeis cubertos no centro educativo onde estás matriculado.

Estas axudas, no caso de concederse, faranse efectivas nun só pagamento directamente á persoa beneficiaria, a través da conta bancaria indicada nos impresos.
Accede á convocatoria

Ningún comentario: