xoves, 14 de febreiro de 2013

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO PARA MAIORES DE 20 ANOS.Requisitos

Maior de 20 no 2013
Sen titulación de bacharelato ou equivalente
Non estar matriculado no 12/13

Prazo inscrición

Do 18 de Febreiro ao 28 de Febreiro de 2013

Data exame

26 de Abril

Documentación:

Fotocopia compulsada DNI
Certificación académica
Declaración de non posuir título de bac e non estar matriculado/a
Solicitude de exención de galego se procede
Solicitude de recoñecemento de necesidades específicas de ser o caso.

Proba:

1º exercício: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, Lingua estranxeira, preguntas sobre as materias de Ciencias para o mundo contemporáneo, filosofía e ciencia, Hª da filosofía e Hª de España.

2º exercício: Materias de modalidade (consultar no departamento de orientación ou pica aquí)


Ningún comentario: