domingo, 6 de maio de 2012

¿Que pasa co Bacharelato?

Si te interesa coñecer as materias que se imparten no bacharelato, consulta este enlace.
Si queres saber cousas sobre esta etapa: como se accede, tipo de materias, como se promociona de curso e algo máis, consulta neste enlace.

No IES David Buján terás en as seguintes materias optativas:
Segunda lingua estranxeira, música, tecnoloxías da información e da comunicación, antropoloxía, literaturas hispánicas, matemáticas I, bioloxía e xeoloxía, economía, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, latín I, grego I, debuxo técnico I, física e química, tecnoloxía industrial I, historia do mundo contemporáneo.

E en poderás optar entre:
Segunda lingua estranxeira, música, tecnoloxías da información e da comunicación, matemáticas II, bioloxía, ciencias da terra e ambientais, debuxo técnico, física, química, electrotecnia, tecnoloxía industrial II, xeografía, economía da empresa, grego II, latín II,  matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, ética e filosofía do dereito, filosofía da ciencia e da tecnoloxía, métodos estadísticos e numéricos, xeografía e historia de Galicia, historia da música e da danza, literatura galega do século XX e da actualidade, literatura universal, historia da arte.

Ningún comentario: