xoves, 29 de novembro de 2012

PAU e os estudos universitariosAs probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, estructúranse en dúas fases:1. Fase xeral: consta de 5 exercícios
  • Lingua castelá e literatura
  • Lingua galega e literatura
  • Hª de España ou Hª da filosofía
  • Lingua estranxeira: inglés, francés, alemán, italiano ou portugués.
  • Unha materia de modalidade de 2º de bacharelato.
2. Fase específica: é voluntaria, poderedes examinaros dun máximo de 4 materias de modalidade de 2º, distintas da elixida na fase xeral.
Se queres ...
... ver exames PAU pica aquí.
... información sobre o sistema de cualificación pica aquí.
... consultar as titulacións do sistema universitario galego pica aquí.
... algo que non teñamos aquí na terra, pica aquí.
... ás notas de corte neste enlace.
... os parámetros de ponderación das materias da fase específica pica aquí.
... o procedemento de cualificación.
... o calendario, podes consultalo picando aquí.

Ningún comentario: