martes, 9 de xuño de 2020

PRAZAS DE RESIDENCIA EN CENTROS RESIDENCIAIS DA CORUÑA, OURENSE E VIGO 2020

Se non tes un centro próximo ao teu domicilio para cursar os estudos que desexas, xa está aberto o prazo para solicitar praza 
nun Centro Residencial Docente. 
As solicitudes presentaranse por vía electróncia dispoñible en https://sede. xunta.gal, poderase facer tamén de forma presencial no CRD.
Requisitos:
 • Estar matriculada en estudos posobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2020/21. 
 • Non repetir curso e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos. 
 • Que o ciclo que vas a estudar non se imparta na localidade onde resides, nin nunha localidade proxima
Prazos
 1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 10 de xullo de 2020 (este incluído)
 2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 3 de agosto de 2020 (este incluído). 
 3. Cando, feita a adxudicación de prazas en período ordinario, sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 15 e o 22 de setembro de 2020, ambos incluídos
Documentación:

Poderase presentar por vía electrónica ou de forma presencial:
 • Anexo II da orde
 • Xustificante de matrícula para o 20/21
 • Copia do libro de familia
 • Certificado de convivencia
 • Certificado das notas do curso 19/20
 • Certificado de discapacidade, de ser o caso

Ningún comentario: