martes, 5 de decembro de 2017

ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES SEN TITULACIÓN


  • 09:00 Presentación (sempre co DNI e copia da solicitude)
  • 09:30 a 10:30 Inglés ou Francés
  • 10:30 a 11:30 Lingua Castelá
  • 12:00 a 13:00 Lingua Galega
  • 13:00 a 14:00 Filosofía
Inscrición
  • Na secretaría dos centros educativos indicados (Conservatorio Superior de Música da Coruña, de Vigo, Escola de Arte Pablo Picaso, Mestre Mateo, Ramón Falcón, Antonio Faílde, Escola de Arte Dramática de Galicia ou na Escola Superior de Restauración)
  • Cubrirase un modelo de solicitude que se recolle nun dos centros indicados, xunto cunha copia do DNI ou pasaporte

Ningún comentario: