domingo, 16 de febreiro de 2014

BECAS, BOLSAS E AXUDAS

Algunhas delas son as seguintes:
1º ou 2º de bacharelato
FP de Grao Medio ou Grao Superior
Ensinanzas Artísticas Profesionais
Ensinanzas Deportivas
Ensinanzas Artísticas Superiores
Estudos Relixiosos Superiores
Estudos Militares Superiores
Estudos de Idiomas en EOIs
Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á FP e
cursos de formación para o acceso aos ciclos de FP de Grao Medio e Grao
Superior.
PCPI
Ensinanzas universitarias cursadas en centros españois.


  • Becas de colaboraciónSon axudas para iniciar tarefas de investigación relacionadas cos estudos cursados.
  • Becas que se poden consultar na páxina da universidade de santiago, e nas universidades galegas: becas, programas de mobilidade, para investigación e posgrao, guia das últimas convocatorias, prácticas en departamentos, empresas, institucións e universidades estranxeiras
  • ERASMUS: becas de mobilidade europea para estudantes universitarios/as de 3 meses a 12 meses máximo.
  • Prácticas TEMPUS: son prácticas en empresas para os tres meses de verán.
  • Becas de residencia: en centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para estudos postobrigatorios non universitarios. Hai unha entrada publicada.
  • Axudas para libros e material didáctico: hai unha entrada que explica esta axuda.

  • Ningún comentario: