xoves, 18 de xuño de 2015

PRAZAS DE RESIDENCIA EN CENTROS RESIDENCIAIS DA CORUÑA, OURENSE E VIGO

Se non tes un centro próximo ao teu domicilio para cursar os estudos que desexas, podes solicitar praza nun Centro Residencial Docente.
Terás que cumplir unha serie de requisitos:
 • Estar matriculado/a en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún centro dos establecidos no artigo 1 da Orde que convoca.
 • Non repetir curso (por causas xustificadas poderás ser eximido/a de cumplir este requisito.


Procedemento
 • Cubrimos a solicitude (Anexo I e II, poderás descargalo na Orde que convoca)
 • Presentamos a solicitude debidamente cuberta no centro residencial docente directamente ou por correo, sempre dentro do prazo 
 Documentación
 • Certificado de convivencia
 • Folla de matrícula 15/16
 • Declaración da renda 2013
 • Certificación dos servizos sociais que xustifique as situacións excepcionais si é o caso.
 • Documentación necesaria para xustificar que a renda da unidade familiar reúne os requisitos exixidos, fotocopia do libro de familia
 • Notas obtidas no curso escolar 2015/16
 • Copia do DNI.
Se precisas máis información consulta co teu titor/a, ou coa orientadora do IES.
Consulta o folleto.Ningún comentario: